Oferta kont osobistych

Citi Handlowy
 • nagroda do 300 zł i lokata na 2% w skali roku
 • 0 zł za konto osobiste, walutowe i firmowe
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów wszystkich sieci w Polsce
 • szybki kredyt gotówkowy lub linia kredytowa na preferencyjnych warunkach

 • 0 zł za prowadzenie konta • 0 zł za przelewy internetowe

 • 0 zł za kartę do konta
 • 0 zł za bankomaty w Polsce

- wpływy min. 5000 zł miesięcznie oraz posiadanie karty kredytowej/kredyt konsumencki w Citibanku lub średnie saldo depozytów 30 000 zł
- z wyłączeniem ekspresowych, SORBNET i SEPA
- bezwarunkowo
- bezwarunkowo
mBank
 • oprocentowanie do 1% nominalnie w skali roku
 • 3 miesiące czas trwania lokaty
 • od 500 do 10 tys. złotych

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Oprocentowanie lokaty
Czas trwania
Kwota minimalna
Kwota maksymalna
- 3,5% w skali roku
- 3 miesiące
- 500 zł
- 10 000 zł
Lion's Bank
 • Swobodny dostęp do oszczędności - wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek
 • Do 2,15% w skali roku bez limitu środków dla osób aktywnie korzystających z konta
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
PKO Bank Polski
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie1
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty
 • 0 zł za wypłatę gotówki do 300 zł (Cashback) w punktach usługowych i handlowych oznakowanych symbolem Visa cash

1 Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy uzyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają "Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA.".

17,90 zł za prowadzenie konta
0 zł za przelewy
0 zł za kartę do konta
0 zł za bankomaty w Polsce
- bezwarunkowo
- przez internet, telefon i w oddziale
- bezwarunkowo
- bezwarunkowo

Bank Zachodni WBK
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • płacąc za zakupy w internecie lub gdy jesteś za granicą nie ponosisz kosztów przewalutowania
 • dostęp do konta w dowolnym miejscu i czasie przez internet, SMS i telefon komórkowy
Alior Bank
 • 3% zwrotu od zakupów w supermarketach, hipermarketach i sklepach spożywczych
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe (w PLN)
 • 0 zł za prowadzenie konta

 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 5 zł za kartę do konta
 • 0 zł za bankomaty w Polsce
- wpływ wynagrodzenia / stypendium / renty / emerytury
- bezwarunkowo
- min. 100 zł za transakcje bezgotówkowe
- wpływ wynagrodzenia / stypendium / renty / emerytury
 1. Czym się kierować przy wyborze konta osobistego ? Tyle ich jest, że głowa boli.

 2. Tym które jest najtańsze w użytkowniu :)

 3. Mbank żądzi

 4. Polecam konto osobiste w Alior Banku. 0 zł za prowadzenie, 0 zł za przelewy internetowe do wszystkich banków, jedyna opłata to 3 zł za kartę miesięcznie (ale uważam, że warto ponieważ wszystkie bankomaty są bezpłatne)

 5. Naprawde świetna strona..ale czemu nie ma english version ? ??ekhm

 6. Co sadzicie o koncie w Banku Pocztowy? Maja jakies oddzialy, czy to moze na zwyklej poczcie mozna wszystko zalatwic?

 7. Zgadza się. Placówkami Banku Pocztowego są właśnie poczty na którcyh powinieneś wszystko załatwić jak w zwykłym banku. Ale popatrz ile to to placówek :) żaden rasowy bank tyle nie ma :)

 8. "Polecam konto dbNET, gdzie możemy otrzymać oprocentowanie na tym koncie. Oprocentowanie tego konta osobistego wynosi 5,05 procent. Ponadto za konto nie ma pobieranej żadnej opłaty za prowadzenie tego konta osobistego. Za darmo możemy w dbNET dokonywać przelewów w internecie. A kiedy trzeba wypłacić pieniądze z konta, możemy to zrobić poprzez sieć bankomatów i zrobimy to nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. A wszystko to można zrobić za darmo. Promocyjne oprocentowanie 5,05 % na koncie osobistym dbNET będzie tylko do 30 września 2010 roku.

 9. "Rzeczpospolita podała informację, że Allianz Bank chce wycofać się z poslkiego rynku finansowego. W chwili obecnej Allianz Bank ma w Polsce 56 oddziałów bankowych, więc tyle wchodzi w grę do sprzedaży. Allianz Bank nie podała tej informacji oficjalnie, ale ponoć transakcja sprzedaży oddziałów Allianz Banku jest bliska sfinalizowania. Eksperci wyceniają jeden oddział tego banku na około pół miliona, co daje wynik, że Allianz Bank zainkasuje za swoje placówki bankowe około 28 milionów złotych. Ponoć oddziałami Allianz Banku jest zainteresowany inny bank dostępny w Polsce, Alior Bank."

 10. "założyłem sobie konto osobiste w Banku pocztowym i jestem bardzo zadowolony. Jak porównałem wiele ofert banków i cenniki oraz tabele opłat kont osobistych to okazało się, że prawie wszędzie jest tak samo, chyba, że zakładamy typowe konto internetowe w internetowym banku. Tutaj jednak byłbym ostrożny w przypadku właśnie takich kont internetowych, zaufanie do nich mam ograniczone, ale czas pokaże. A dlaczego wybrałem Bank Pocztowy? mieszkam w małej miejscowości i jest urząd poztowy i wszelkie formalności w ramach Banku Pocztowego i moje konta moge własnie załatwić na poczcie."

 11. "W Banku Zachodnim WBK jest fajna promocja dla posiadaczy kart programu lojalnościowego PAYBACK. Jeżeli założy się konto w tym banku "Konto z kartą MasterCard PAYBACK", ale poprzez telefon albo internet wrazz wnioskiem o te kartę to w ramach konta nie będzie pobierana opłata za prowadzenie tego konta przez Bank Zachodni WBK. W ponad 1000 bankomatach BZ WBK pieniądze z tego konta mozna wypłacic bezpłatnie, akiedy płacić sie będzie kartą MasterCard PAYBACK to za każde wydane 3 zlote tą kartą klient otrzymuje 1 punkt PAYBACK."

 12. "To też jakieś rozwiazanie na przyciągnięcie klienta do banku, jeżeli jest jakaś fajna lojalnościówka jak PAYBACK.A program lojalnościowy PAYBACK jest na tyle atrakcyjna, że mozna zbierać punkty u innych partnerów biznesowych jak BP, Orange, Real i wiele innych. Później zamiast nagrody można wymienić punkty PAYBACK na bony towarowe, za które możemy kupić obojetnie co nam się podoba w firmach, ktore prowadzą taki program. i tak uzbierane 2000 punktów PAYBACK można zamienić na bon towarowy BP za 20 złotych i sobie zatankować u nich paliwo."

 13. "Ja tak do komentarza z kilku wcześniej o Allianzie Banku. Przejmuje go Getin Bank, więc wszelkie kredyty, inne instrumenty finannsowe oferowane przez Allianz Bank przechodzą na właśnie przejmującego ten bank czyli Getin Bank."

 14. "Założyłem niedawno konto w Citi Handlowym. Bardzo dobre konto z niskimi opłatami, a w ramach tego konta jest kilka kont na przykład oszczędnosciowe na bardzo dobrych warunkach. Do tego otrzymałem damową kartę debetową i czekam jeszcze na dobrą decyzję, aby otrzymać kartę kredytową z lojalnościowym programem Payback."

 15. "Jak jeszcze jest jakiś system lojalnościowy przypisany do pewnej usługi finansowej to bardzo dobrze. ale tez zaleta systemu lojalnościowego Payback jest to, że nie tylko poprze usługi finansowe Citi Handlowego zbiera się punkty ale także u innych partnerów."

 16. "Co myślicie na temat oferty takiego konta osobistego w Millennium Banku. Otóż konto "Dobre konto" to szereg atrakcji można nawet otrzymać zwrot kasy nawet do 50 złotych. Przelewy mamy po 0 złotych, tak samo utzrymanie takiego konta w Millennium Banku. A co do 50 złotych, które bank chce nam oddać to trzeba dokonywać zakupów na stacjach paliw, sklepach spożywczych oraz marketach i posiadać co miesiąc wpływy na te konto w wysokości minimum 1 000 złotych."

 17. " To zawsze zachęta dla tych, którzy mają potrzebe posiadania takiego konta osobistego w Millennium Banku. W taki sposób, kiedy ma się minimalne wpływy na takie konto osobiste w Millennium Banku na poziomie ponad 1000 złotych, nie płaci się oplat związanych z posiadaniem takiego konta osobistego, można też zarobić płacać kartą płatniczą wydaną do tego konta osobistego. Zawsze to jakaś mała szansa na małe pieniądze i zminimalizowanie kosztów inflacji i faktu posiadania takiego konta osobistego."

 18. "Są pewne ograniczenia, a wszystko w szczegółach w regulaminie takiego konta osobistego Millennium Banku. Ale zawsze jest to jakaś forma odzyskania swoich pieniędzy, których sporo pobiera bank za wszelkiego typu opłaty związne z utrzymaniem konta osobistego."

 19. "a później bank i tak sobie potrąci tą kasę na tak zwaną "promocję", bo promocja się skończy i bank podniesie znacznie opłaty za prowadzenie takiego konta osobistego."

 20. Rinuscups2021-06-24

  levitra 10mg

 21. JacintoBes2022-11-28

  Witam,

  Nowa muzyka, uzyskaj dostęp do naszego serwera FTP Mp3 i pobieraj wszystko bezpośrednio. Etykiety, teledyski, FLAC.
  https://0daymusic.org/rasti.php?ka_rasti=-PL-

  0day Team.